2008-07-23

മലയാളം ഭഗവത് ഗീതാ

എന്റെ പ്രിയ വായനക്കാര്‍ക്കു മുന്നില്‍ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലില്‍ ഭഗവദ് ഗീത മലയാളത്തില്‍ ലഭ്യമാക്കുകയാണ്. താഴെ കാണുന്ന ലിങ്ക് വഴി നിങ്ങള്‍ക്ക് അത് ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.....

തീര്‍ച്ചയായും ശ്രമിക്കുമല്ലോ? ഇത് മലയാളത്തില്‍ ആദ്യമാണ്. നിങ്ങളുടെ ഫോണില്‍ മലയാളം ഫോണ്ട് ആവശ്യമില്ല. ഇത് ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്താല്‍ മാത്രം മതി.
മലയാളം ഭഗവത് ഗീതാ

No comments: