2008-08-02

അച്ചൂ .....

ഇപ്പോഴും എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാനാവുന്നില്ല. എന്റെ ജീവിതത്തില്‍ നിന്നും സൂര്യസ്പര്‍ശമുള്ള പ്രഭാതങ്ങള്‍ അകലുകയായിരുന്നു. അതൊരിക്കല്‍ കൂടി എന്നിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തും എന്ന് ഒരിക്കലും ഞാന്‍ കരുതിയതല്ല. പക്ഷെ ഒരോ തവണ ഞാന്‍ അബോധത്തിലേക്കു വീണു പോവ്വുന്നു എന്ന് തോന്നിയപ്പോഴൊക്കെ അച്ചു എന്നെ തിരികെ വിളിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ഇപ്പോള്‍ ഞാന്‍ വീണ്ടും ഓര്‍ക്കുകയായിരുന്നു. ഇന്നലെ അവളെ തനിച്ചാക്കി തീവ്ര ശ്രദ്ധാ മുറിയിലേക്ക് കയറിയതാണ് ഞാന്‍. അതൊ ഇന്നലേ തന്നെയോ? കറങ്ങുന്ന ഫാനിനും അപ്പുറം ഇവിടെ ലോകം നിശ്ചലമാണ്. ഇപ്പൊഴും ചുവന്ന അധികചിഹ്നത്തിലൂടെ എനിക്കവളെ കാണാം. പാവം തളര്‍ന്നു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇല്ല ഇനി ഒരിക്കല്‍ കൂടി ഈ ലോകത്തിലേക്ക് വരില്ല. പക്ഷെ ക്രമം തെറ്റി മിടിക്കുന്ന എന്റെ ഹൃദയത്തെ എങ്ങനെയാണ് ഞാന്‍ ........

ഡോക്റ്റര്‍ പറയുന്നത് കുഴപ്പം ഒന്നുമില്ല എന്നുതന്നെയാണ് . പക്ഷെ എന്താണ് എന്നിട്ടും സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് ....... എന്റെ ദൈവത്തിനു മുന്നില്‍ മാത്രമേ ഇനി ......

അച്ചൂ ..... അവളല്ലാതെ മറ്റേത് ദൈവമാണ് എന്റെ പകലുകളെ വീണ്ടും വര്‍ണ്ണാഭമാക്കുക.........

ജീവിതം ഒരു യുദ്ധമാണ് പോരാടൂ എന്ന് ആരാണിപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.?

1 comment:

keralainside.net said...

Your blog is being listed by www.keralainside.net. When you write your next new blog please submit your blog details to us. Thank You..